Ekip


İstanbul BTC

Proje Ekibi Yapılanması

Sorumlu Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Billur Engin Balın

Genel Koordinatör
Doç. Dr. Emre Akadal

Genel Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir Serdar Serdaroğlu

Etkinlik Organizasyon Koordinasyonu
Doç. Dr. Elif Kartal (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özen

Eğitim Koordinatörü
Araş. Gör. Dr. Serra Çelik

Araştırma ve Akademik Projeler Koordinasyonu
Prof. Dr. Mehmet Hakan Satman (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Övenç
Dr. Öğr. Üyesi Seda Karakaş Geyik

İş Geliştirme Koordinatörü
Araş. Gör. Enes Özkan

Hukuk Danışmanlığı Koordinatörü
Doç. Dr. Abdurrahman Savaş

İçerik Üretim ve Yönetim Koordinatörü
Araş. Gör. İdris Alkış

Kurum İçi İlişkiler Koordinatörü
Araş. Gör. Aytuğ Zekeriya Bolcan

Sosyal İnovasyon Laboratuvarı Koordinatörü
Araş. Gör. M. Erkam Kocakaya

Teknik Personel
Tunç Akça