Merkez Hakkında

İSTANBUL BTC: Kurumsal Kimlik Örnekleri


     Dikey Logo

Standart   


            
Dikey Logo       
Standart Arka plan  

                 
 Dikey Logo      
 Siyah

          
  Yatay Logo
  Standart 


  
Yatay Logo         
Standart Arka plan     

          
  
Yatay Logo                                                         
Siyah Arka planİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi


Blokzincir ve İnovasyon Merkezi; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde “İstanbul BTC: İstanbul Blockchain Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi” kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz bu yapı sayesinden akademiden uzak gelişmeler sağlamış blokzincir konusunun üniversite içine taşınması; bu konuyla ilgili hem akademisyen hem de öğrencilerin gelişmelerinin sağlanması üzerine çeşitli etkinlikler yapılması ve üniversitenin blokzincir alanında ses getirecek faaliyetlerde bulunması hedeflenmektedir.

BU MERKEZDE SİZİ NELER BEKLİYOR?

 • Blokzincir Teknolojileri Eğitimleri
 • Blokzincir Farkındalık Seminerleri
 • Sektörel Bilgilendirme Seminerleri
 • Sektörel İşbirliği Çalıştayları
 • Bilişim Seminerleri
 • Proje Pazarı
 • Yeni Nesil Teknolojiler Etkinlikleri

Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi'nde; yenilikçi teknolojilerin İstanbul Üniversitesi içerisinde formal eğitim müfredatları kapsamında yer edinmesini sağlamak, blokzincir ve yeni nesil finansal teknolojiler temelinde nitelikli eğitimler sunarak ulusal ve uluslararası işgücü piyasasına yetişmiş insan kaynağı ve eğitmenler hazırlamak hedeflenenler arasındadır.

Eğitimlerin yanı sıra düzenlenmesi planlanan farkındalık seminerleri, işbirliği çalıştayları, sektörel işbirlikleri, blokzincir uygulamaları ve proje pazarı gibi etkinliklerle bu eğitimlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi


LABORATUVARLARIMIZ

Faaliyet alanı İktisat Fakültesi Ek Bina 1 içerisinde toplam 4 alandan oluşmaktadır. Merkezimiz, üç alanı bilgisayar laboratuvarlarından oluşmaktadır. Bu laboratuvarlarımız Kırmızı, Sarı ve Yeşil Sınıf olarak adlandırılmıştır.

Kırmızı Lab: 16 adet Apple bilgisayarlardan oluşan bilgisayar laboratuvarımızdır.

Sarı Lab ve Yeşil Lab: Yazılım geliştirme için özelleştirilmiş 30ar bilgisayar barındırmaktadır.

Dördüncü alan Sosyal İnovasyon Lab olarak da adlandırdığımız, seminer ve grup çalışmalarına ev sahipliği yapılacak, ortak alan statüsündeki bir çalışma bölgesidir.

Laboratuvarların tam kapasite ile hizmete alınması sonrasında Üniversitemiz bünyesinde Blokzincir alanında bir çalışma üssü ve alana ilgili kişilerin ortak noktası statüsü kazanacak, çeşitli etkinlikler sayesinde büyüyen ve birbirini besleyen ekiplerin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuş olacaktır.


        

      


         

       MERKEZDEKİ EĞİTİMLER

 • Giriş Seviyesi Eğitimler
 • Temel Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
 • Blokzincir Teknolojileri Eğitimi
 • Blokzincir Yazılımcılığı Eğitimi
 • Blokzincir Yazılım Geliştirme Eğitimleri
 • Sektörel Blokzincir Uygulamaları
 • Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi
 • Konsensüs Mekanizmaları 
 • Akıllı Sözleşme Platformları ve Standartları 
 • Blokzincir Teknolojisi ile Problem Çözme ve Gelecek Trendler
 • Blokzincir Disiplinleri
 • Blokzincir ve Yatırım
 • Blokzincir Evreninde Süreç Yönetimi
 • Blokzincir Odaklı Yazılım Geliştirme: Frontend
 • Blokzincir Odaklı Yazılım Geliştirme: Backend
 • Blokzincir Odaklı Yazılım Geliştirme: Rust
 • Blokzincir Odaklı Yazılım Geliştirme: Solidity
Misyonumuz

Akademiden uzak gelişmeler sağlamış blokzincir konusunun üniversite içine taşınması; bu konuyla ilgili hem akademisyen hem de öğrencilerin gelişmelerinin sağlanması üzerine çeşitli  etkinlikler yapılması ve üniversitenin blokzincir alanında ses getirecek faaliyetlerde bulunması hedeflenmektedir.


Vizyonumuz

Bokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi'nde; yenilikçi teknolojilerin İstanbul Üniversitesi  içerisinde blokzincir ve yeni nesil finansal teknolojiler temelinde nitelikli eğitimler sunarak ulusal ve  uluslararası işgücü piyasasına yetişmiş insan kaynağı sağlamak. Eğitimlerin yanı sıra düzenlenmesi planlanan  farkındalık seminerleri, işbirliği çalıştayları, sektörel işbirlikleri, blokzincir uygulamaları ve proje pazarı gibi etkinliklerle bu eğitimlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.