Merkez Hakkında

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi

İstanbul BTC: Blokzincir ve İnovasyon Merkezi; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz bu yapı sayesinden akademiden uzak gelişmeler sağlamış blokzincir konusunun üniversite içine taşınması; bu konuyla ilgili hem akademisyen hem de öğrencilerin gelişmelerinin sağlanması üzerine çeşitli etkinlikler yapılması ve üniversitenin blokzincir alanında ses getirecek faaliyetlerde bulunması hedeflenmektedir.

Bu Merkezde Sizi Neler Bekliyor?

 • Blokzincir Teknolojileri Eğitimleri
 • Blokzincir Farkındalık Seminerleri
 • Sektörel Bilgilendirme Seminerleri
 • Sektörel İşbirliği Çalıştayları
 • Bilişim Seminerleri
 • Proje Pazarı
 • Yeni Nesil Teknolojiler Etkinlikleri

Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi'nde; yenilikçi teknolojilerin İstanbul Üniversitesi içerisinde formal eğitim müfredatları kapsamında yer edinmesini sağlamak, blokzincir ve yeni nesil finansal teknolojiler temelinde nitelikli eğitimler sunarak ulusal ve uluslararası işgücü piyasasına yetişmiş insan kaynağı ve eğitmenler hazırlamak hedeflenenler arasındadır.

Eğitimlerin yanı sıra düzenlenmesi planlanan farkındalık seminerleri, işbirliği çalıştayları, sektörel işbirlikleri, blokzincir uygulamaları ve proje pazarı gibi etkinliklerle bu eğitimlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Misyonumuz

Akademiden uzak gelişmeler sağlamış blokzincir konusunun üniversite içine taşınması; bu konuyla ilgili hem akademisyen hem de öğrencilerin gelişmelerinin sağlanması üzerine çeşitli etkinlikler yapılması ve üniversitenin blokzincir alanında ses getirecek faaliyetlerde bulunması hedeflenmektedir.

Vizyonumuz

Bokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi'nde; yenilikçi teknolojilerin İstanbul Üniversitesi  içerisinde blokzincir ve yeni nesil finansal teknolojiler temelinde nitelikli eğitimler sunarak ulusal ve  uluslararası işgücü piyasasına yetişmiş insan kaynağı sağlamak. Eğitimlerin yanı sıra düzenlenmesi planlanan  farkındalık seminerleri, işbirliği çalıştayları, sektörel işbirlikleri, blokzincir uygulamaları ve proje pazarı gibi etkinliklerle bu eğitimlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Laboratuvarlarımız

Faaliyet alanı İktisat Fakültesi Ek Bina 1 içerisinde toplam 4 alandan oluşmaktadır. Merkezimiz, üç alanı bilgisayar laboratuvarlarından oluşmaktadır. Bu laboratuvarlarımız Kırmızı, Sarı ve Yeşil Sınıf olarak adlandırılmıştır.

Kırmızı Lab: 16 adet Apple bilgisayarlardan oluşan bilgisayar laboratuvarımızdır.

Sarı ve Yeşil Lab: Yazılım geliştirme için özelleştirilmiş 30’ar bilgisayar barındırmaktadır. Dördüncü alan

Sosyal İnovasyon Lab olarak da adlandırdığımız, seminer ve grup çalışmalarına ev sahipliği yapılacak, ortak alan statüsündeki bir çalışma bölgesidir. Laboratuvarların tam kapasite ile hizmete alınması sonrasında Üniversitemiz bünyesinde Blokzincir alanında bir çalışma üssü ve alana ilgili kişilerin ortak noktası statüsü kazanacak, çeşitli etkinlikler sayesinde büyüyen ve birbirini besleyen ekiplerin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuş olacaktır.

 

  

  Blokzincir teknolojisi son yılların en popüler teknolojileri arasında olmakla birlikte, bu alanda bilgi sahibi olmak oldukça kıymetlidir. Tüm bu değerlerin farkında olarak İstanbul BTC: İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi çeşitli blokzincir eğitimleri gerçekleştirecektir. 

Blokzincir teknolojilerini her anlamda ele alacak olan eğitimlerimiz; Blokzincir Yazılımcılığı, Merkeziyetsiz Finans, Veri Bilimi için Blokzincir, Akıllı Sözleşmeler ve daha birçok farklı konuya değinerek disiplinler arası çalışmalar yapılmasını sağlayacak ve çeşitli kitlelere hitap edecektir.


*Tüm eğitimler ücretsiz olarak düzenlenecektir.


PLANLI EĞİTİMLERİMİZ


Eğitim Adı: Veri Bilimi için Blokzincir

Eğitmen: Dr. Serra Çelik ve Doç. Dr. Emre Akadal

Koşul: Veri Bilimi üzerine çalışma yapan araştırmacılar katılabilir.

Tarih: 10-11 Nisan 2023

Yer: İstanbul BTC Sarı Lab.

İçerik:

 • Web 1.0, 2.0 ve 3.0 teknolojileri

 • Blokzincir nedir?

 • Blokzincir nasıl çalışır?

 • Blokzincir altyapıları

 • Akıllı sözleşmeler

 • Akıllı sözleşme ile etkileşime geçme

 • Veri bilimi süreci

 • Blokzincir verileri

 • Veri inceleme

 • Veriseti edinme

 • Grupların ve konuların seçilmesi

 • Workshop

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9Eğitim Adı: Token Ekonomisi (Tokenomics) Eğitimi

Eğitmen: Gökçin Vural

Koşul: Blokzincir-İktisat-Para Politikasına ilgi duyanlar katılabilir.

Tarih: 24-25-26-27 Nisan 2023

Yer: İstanbul BTC Sarı/Yeşil Lab.

İçerik:

 • Temel Kavramlar

 • Token Kullanımı ve Kullanım Alanları

 • Token Ekonomisi Nedir?

 • Token Ekonomisi Analizi

 • Vaka – Atölye Çalışması

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9Eğitim Adı: Decentralized Finance Fundamentals

Eğitmen: Dr.Öğrt.Ü. Dilara Mumcu Akan

Koşul: Konuya ilgi duyan ve bu eğitimi İngilizce olarak almak isteyen İstanbul Üniversitesi Öğrencileri katılabilir.

Tarih: 2-5 Mayıs 2023

Yer: Online

İçerik:

 • What is decentralized finance?

 • The Problems of Centralized Financial Systems

 • Defi Infrastructure ; Smart Contracts, Oracles,Stable Coins

 • Defi Primitives ; Fungible and Non Fungible Tokens , Collateralized Loans , Flash Loans

 • Defi Deep Dive ; Credit , Lending , Derivatives , Tokenization

 • Risks 

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9Eğitim Adı: Blockchain Trainer Program (GRUBA ÖZEL) (KAYIT ALINMAYACAKTIR)

Eğitmen: Dr. Waqar Badshah

Koşul: En az bir programlama diline aşina olmak.

Tarih: 8-9 Mayıs

Yer: İstanbul BTC Sarı Lab.

İçerik:

 • Introduction to Blockchain:

 • Definition and history of Blockchain

 • Basic components of a Blockchain

 • Distributed ledger technology and consensus algorithms

 • Types of Blockchain: public, private, and hybrid

 • Advantages and disadvantages of Blockchain technology

 • Definition and history of smart contracts:

 • Programming languages for smart contracts

 • Ethereum and its role in smart contracts

 • Use cases of smart contracts in industries such as finance, supply

 • chain management, and real estate

 • Blockchain and Cryptocurrency:

 • Definition and history of cryptocurrency:

 • Cryptocurrency exchanges and wallets

 • Blockchain-based payment systems: Bitcoin, Ethereum, Ripple,

 • etc.

 • Initial Coin Offerings (ICOs) and Security Token Offerings

 • (STOs)

 • Real-world applications of Blockchain:

 • Supply chain management: traceability, transparency, and

 • efficiency

 • Identity management: privacy, security, and data protection

 • Voting systems: trust, immutability, and accessibility

 • Healthcare: patient data sharing and secure medical record-

 • keeping

 • Challenges and Future of Blockchain:

 • Scalability and performance issues of Blockchain technology

 • Regulatory challenges and legal frameworks

 • Interoperability and standardization

 • Blockchain in the future: potential impact on industries and

 • society.Eğitim Adı: Turizm İşletmeciliğinde Blokzincir 

Eğitmen: Doç. Dr. İbrahim ÇİFÇİ

Koşul: Turizm İşletmeciliği lisans ve lisanüstü öğrencileri katılabilir.

Tarih: 25.04.2023-16.05.2023 / Salı günleri / 17:00-21:00

Yer: İstanbul BTC Sarı Lab.

İçerik:

 • Merkeziyetsizlik/Merkezsizlik Kavramları

 • Blokzincir temel kavramları ve çalışma prensibi

 • Akıllı kontrat kavramı

 • Coin/Token kavramı ve DeFi

 • NFT kavramı

 • Uygulama (Turizm İşletmelerinde Blokzincir entegrasyonu)

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9


Eğitim Adı: Blokzincir Yazılımcılığı Eğitimi

Eğitmen: Doç. Dr. Emre Akadal

Koşul: En az bir programlama diline aşina olmak.

Tarih: 25-26 Mayıs 2023

Yer: İstanbul BTC Sarı

İçerik:

 • Blokzincir Nedir?

 • Blokzincir Nasıl Çalışır?

 • Blokzincir Yazılımcılığının Farkları

 • Blokzincir Platformları

 • Konsensüs Algoritmaları

 • Kontratlarla Etkileşime Geçme

 • Solidity Programlama

 • Örnek Uygulama Geliştirme

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9Eğitim Adı: Blokzincir Eğitimi (GRUBA ÖZEL) (KAYIT ALINMAYACAKTIR)

Eğitmen: Dr. Serra Çelik

Koşul: En az 1 programlama diline aşina. Derslerinde ya da projelerinde blokzincir kullanmak isteyen farklı disiplinlerdeki akademisyenler.

Tarih: 27- 28 Mayıs 2023

Yer: İstanbul BTC Sarı Lab

İçerik: 

 • Blokzincir Nedir?

 • Blokzincir Nasıl Çalışır?

 • Dijital Dönüşümde kullanımları

 • Blokzincir Yazılımcılığının Farkları

 • Blokzincir Platformları

 • Konsensüs Algoritmaları

 • Kontratlarla Etkileşime Geçme

 • Solidity ProgramlamaEğitim Adı: NFT (Non Fungible Token) Eğitimi

Eğitmen: Araş. Gör. Sinan Demirezen

Koşul: NFT’ye ilgi duyan Ressamlar, Grafikerler, Sanatçılar ve Akademisyenler katılabilir.

Tarih:

5 Temmuz 2023    17:00-19:00

6 Temmuz 2023    17:00-20:00

7 Temmuz 2023    17:00-20:00

10 Temmuz 2023  17:00-21:00

11 Temmuz 2023   17:00-21:00

Yer: İstanbul BTC Sarı Lab.

İçerik:

Eğitimin ilk haftası merkeziyetsizlik, blokzincir ve akıllı kontratlar kavramlarının yanı sıra Etherium ve token standartları ile birlikte eğitimin asıl konusu NFT’nin alt yapısı oluşturulacaktır. İkinci hafta ise NFT kavramı ve NFT piyasaları anlatılacak olup eğitimin son gününde uygulama dersi yapılacaktır.

 • Blokzincir nedir, nasıl çalışır?

 • Akıllı kontratlar kavramı

 • Token kavramı, Coin ile Token farkı, Kripto para piyasaları

 • Etherium’a giriş

 • Token standartları (ERC20, ERC721,...)

 • NFT nedir, nasıl yapılır?

 • NFT piyasaları

 • Uygulama

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9Eğitim Adı: Finansal Teknoloji ve İnovasyon Odağında Blokzincir Yaklaşımı (GRUBA ÖZEL) (KAYIT ALINMAYACAKTIR)

Eğitmen: Gökhan Övenç

Koşul: Finansa, paraya ve güncel teknolojilere ilgi duyan lisan/lisansüstü öğrenciler katılabilir.

Tarih: Eylül

Yer: Online/Hybrid İstanbul BTC Kırmızı Lab

İçerik:

 • Merkeziyetsizlik/Merkezsizlik Kavramları

 • FinTek Uygulamaları

 • İlham Veren Ortamlar

 • Blokzincir İmkanları/Kısıtları

 • İş Modeli Kanvası

 • Girişimde Teknoloji, Teknolojide Girişim

 • Blokzincir Uygulamalı Girişim ÖrnekleriEğitim Adı: Solidity ile Akıllı Sözleşme Geliştirmeye Giriş

Eğitmen: Dr. Şenol Emir

Koşul: Nesneye Yönelik Programlama Dillerinden herhangi birinde temel düzeyde bilgi sahibi olmak.

Tarih: 4-8 Eylül 2023

Yer: İstanbul BTC Sarı Lab.

İçerik:

 • Merkeziyetsizlik Kavramı ve Web3 

 • Blokzincir mimarisi, Konsensüs Algoritmaları

 • Akıllı Sözleşmeler, Kullanım Alanları ve Avantajları

 • Farklı akıllı Sözleşme Geliştirme Platformları (Moonbeam, Polygon)

 • Ethereum Altyapısı, Ethereum Sanal Makinesi (EVM)

 • Solidity Geliştirme Ortamı REMIX IDE

 • Sözleşmeler ile Etkileşim

 • Solidity Temel Yapılar

 • Nesneye Yönelik Solidity

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9Eğitim Adı: Solidity Programlamaya Giriş

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Zeki ÖZEN

Koşul: Temel düzeyde programlama bilgisine sahibi olmak.

Yer: İstanbul BTC Sarı Lab.

Tarih: 18-21 Eylül 2023

İçerik:

 • Akıllı Sözleşme ve ERC-20 Protokolü

 • REMIX IDE

 • Solidity Giriş

 • Pragma ve Veri Tipleri

 • Diziler

 • Karar ve Döngü Yapıları

 • Fonksiyon Oluşturma

 • Sınıf Kavramı

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9 Eğitim Adı: Blokzincir ve Kriptoparalar

Eğitmen: Dr. N. Melis Esenyel İçen

Koşul: Blokzincire ilgi duyan Ekonometri, İşletme ve İktisat bölümü lisans öğrencileri

Tarih: 18-20-22 Eylül 2023

Yer: İstanbul BTC Sarı Lab.

İçerik:

 • Paranın Tarihi: Fiziksel Para ve Dijital Para

 • Blokzincir ve Dağıtık Defter Teknolojisi

 • Bitcoin ve Kripto Paraların Gelişimi

 • Blokzincir Platformları: Bitcoin, Ethereum, Stellar

 • Bitcoin ve Altcoin Borsaları

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9Eğitim Adı: Kriptoekonomiye Giriş

Eğitmen: Dr. İlker Aykut

Koşul: Blokzincir teknolojisine iktisat ve ilgili disiplinlerin bakış açısıyla giriş yapmak isteyen öğrenci ve akademisyenler katılabilir.

Tarih: 19-21-26-28 Eylül 2023 (Salı ve Perşembe)

Yer: İstanbul BTC Kırmızı Lab.

İçerik:

 • Ekonomik, Fikri ve Teknolojik Temeller

  • Finans tarihinde para ve ödeme sistemleri

  • Tarihsel ve parasal perspektiften Bitcoin

  • Merkeziyetsizlik kavramı

 • Bitcoin ve Blokzincir Nedir?

  • Dağıtık defterler, dijital mülkiyet, kriptografik temeller, çifte harcama problemi

  • Blok ve zincir kavramları

  • Bitcoinde işlemler nasıl gerçekleşir? (Özel-Açık anahtarlar, madencilik, mutabakat)

  • Uygulama: cüzdanlar, işlemler

 • Ethereum ve Sonrası

  • Akıllı Sözleşmeler ve uygulama alanları

  • Hangi para: Coin, token, stable tokenlar, fayda ve yönetişim tokenları

  • Merkeziyetsiz Uygulamalar ve Web3

  • Uygulamalar: Token oluşturma, blokzincirdeki verilerin incelenmesi

 • Kurumsal İktisat, mübadele ve blokzincir

 • Geleneksel Finans ve Merkeziyetsiz Finans (DeFi)

 • Programlanabilir Para ve Merkez Bankacılığı

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9Eğitim Adı: Yöneticiler için Blockchain ve Merkeziyetsizlik 

Eğitmen: Enes Özkan

Koşul: Özel şirketlerdeki orta düzey ve üstü yöneticiler katılabilir.

Tarih: Ekim 2023

Yer: İstanbul BTC Kırmzı Lab

İçerik:

 • Merkeziyetsizlik/Merkezsizlik Kavramları

 • Algoritmalar ve Gelecek Üzerine Tartışma

 • Konsensüs Mekanizmaları

 • İş Hayatında Günceli Yakalamak

 • Yenilikçi Sektörlerdeki Trendlere Kuşkucu Bir Bakış

 • Avusturya İktisat Okulunun Para Teorisi ve Bitcoin

 • Blokzincir Nedir? Blokzincir Nasıl Çalışır?

 • Blokzincir Platformları

 • İş akışına Blokzinciri entegre etme egzersizi

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9Eğitim Adı: Blokzincir Teknolojisi ile Sosyal Politika Tasarımı

Eğitmen: Araş. Gör. Muhammed Erkam KOCAKAYA

Koşul: Farklı disiplinlerde öğrenim gören Lisans ve lisansüstü öğrencileri ve öğretim üyeleri katılabilir.

Tarih: 16, 17,18, 19, 20 Ekim (5 gün - 14:00-19:00 saatleri)

Yer: İstanbul BTC Sarı Lab. ve SosyalLab (Grup Çalışması)

İçerik:

 • Merkeziyetsizlik Kavramı

 • Blokzincir teknolojsi Nedir, Nasıl Çalışır?

 • Coin, Token, NFT ve Akıllı Sözleşmeler

 • Sosyal Politika ve Sosyal İnovasyon

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

 • İnsan ve Sistem Odaklı Tasarımcı Düşünme

 • İş Modeli Kanvası Geliştirme

 • Proje Geliştirme/ Grup Çalışması: Sürdürülebilir

 • Kalkınma Hedefleri Üzerinden Blokzincir

 • Teknolojisi Temelli Sosyal Politika Tasarımı

KAYIT: https://forms.gle/58qqtRQbRam69cac9GELECEK EĞİTİMLER

 • Giriş Seviyesi Eğitimler

 • Temel Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri

 • Blokzincir Teknolojileri Eğitimi

 • Blokzincir Yazılımcılığı Eğitimi

 • Blokzincir Yazılım Geliştirme Eğitimleri

 • Sektörel Blokzincir Uygulamaları

 • Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi

 • Konsensüs Mekanizmaları 

 • Akıllı Sözleşme Platformları ve Standartları 

 • Blokzincir Teknolojisi ile Problem Çözme ve Gelecek Trendler

 • Blokzincir Disiplinleri

 • Blokzincir ve Yatırım

 • Blokzincir Evreninde Süreç Yönetimi

 • Blokzincir Odaklı Yazılım Geliştirme: Frontend

 • Blokzincir Odaklı Yazılım Geliştirme: Backend

 • Blokzincir Odaklı Yazılım Geliştirme: Rust

 • Blokzincir Odaklı Yazılım Geliştirme: Solidity
İstanbul BTC Proje Ekibi Yapılanması

Sorumlu Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Billur Engin Balın

Genel Koordinatör

Doç. Dr. Emre Akadal

Genel Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir Serdar Serdaroğlu

Etkinlik Organizasyon Koordinasyonu

Doç. Dr. Elif Kartal (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Özen

Eğitim Koordinatörü

Araş. Gör. Dr. Serra Çelik

Araştırma ve Akademik Projeler Koordinasyonu

Prof. Dr. Mehmet Hakan Satman (Koordinatör)

Doç. Dr. Gökhan Övenç

Dr. Öğr. Üyesi Seda Karakaş Geyik

İş Geliştirme Koordinatörü

Araş. Gör. Enes Özkan

Hukuk Danışmanlığı Koordinatörü

Doç. Dr. Abdurrahman Savaş

İçerik Üretim ve Yönetim Koordinatörü

Araş. Gör. İdris Alkış

Kurum İçi İlişkiler Koordinatörü

Araş. Gör. Aytuğ Zekeriya Bolcan

Sosyal İnovasyon Laboratuvarı Koordinatörü

Araş. Gör. M. Erkam Kocakaya

Teknik Personel

Tunç Akça

İstanbul BTC: Kurumsal Kimlik Örnekleri

Dikey Logo

Standart   

     

       

Standart Arka plan  

                 

Dikey Logo      

Siyah


          

Yatay Logo

Standart 

  

Yatay Logo         

Standart Arka plan             

 

Yatay Logo                                                         

Siyah Arka plan