Afetlerde Blokzincir Proje Pazarı için Kayıtlarımız Başladı

Afetlerde Blokzincir Proje Pazarı Genel Bilgileri

Afet durumlarında hızlı ve etkili hareket etmek hayati öneme sahiptir ve blokzincir teknolojisi güvenilir ve şeffaf bilgi paylaşımını sağlayarak afet yönetim süreçlerini iyileştirebilir ve hızlandırabilir. İstanbul BTC: İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi tarafından 29 Nisan 2023, 10:00-12:00 arasında afetlerde blok zinciri uygulamalarına yönelik bir proje pazarı gerçekleştirilecektir. Proje pazarı katılımcılarından afetlere hızlı ve etkin müdahalede blokzincirin nasıl kullanılabileceğine dair yenilikçi fikirler ve çözümler sunması beklenmektedir. Bu etkinlik ile hedeflenen blok zinciri teknolojisi ile afetlere yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik bilincini oluşturabilmek ve bu alanda proje hazırlama ve geliştirme kültürünün yaygınlaştırabilmektir. Ayrıca katma değer yaratacağı düşünülen proje önerileri ile üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, araştırmacıların teşvik edilmesi, yeni iş birlikleri için alt yapı oluşturulması planlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Proje pazarına, üniversite öğrencileri, akademisyenler, teknoparklar, Tübitak-MAM, özel sektör firmaları, kamu çalışanları, STK’lar, kısaca afet ve blokzincir ile ilgilenen tüm araştırmacılar katılabilir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Proje pazarına katılım ücretsizdir. 
  • Proje pazarına, henüz gerçekleştirilmemiş bir fikirle katılabileceğiniz gibi devam etmekte olan bir araştırma ile başvuru yapmanız mümkündür. 
  • Proje pazarına başvuran projelerden amaç ve kapsamı proje pazarıyla ilgisiz olan projeler İstanbul BTC tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
  • Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje sahiplerinden en az birinin etkinik sırasında hazır bulunması gerekmektedir. Proje ekibi olarak da katılım gösterilebilir. 
  • Proje pazarı katılımcılarına etkinlik sonrasında katılım belgesi verilecektir. 
  • Lütfen başvuru formunu dikkatlice doldurunuz. Başvuru yapanların katılım durumuna ilişkin İstanbul BTC tarafından bir bilgilendirme e-postası gönderilecektir.
  • Proje pazarına katılacak proje sahipleri, etkinlik alanında sergilenmek üzere 80 X 100 cm boyutlarında projeleriyle ilgili bir poster hazırlayabilir. Posterin hazırlanması zorunlu değildir.

Yer: İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kampüsü, İktisat Fakültesi Ek Bina 1.

Tarih: 29 Nisan 2023

Saat: 10:00-12:00

Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.