Eğiticinin Eğitimi

Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi projemiz kapsamında 3 fazlı bir stratejiyi izliyoruz. Stratejinin fazları; 

  • 1.Faz: Blokzincirle ilgili son bilgiyi üniversite içerisine getirme, 
  • 2.Faz: Üniversite içerisinde yaygınlaştırma,
  • 3.Faz: Merkezin bu bilgiyi dış paydaşlarla paylaşabilme yetkinliğine sahip olması olarak sıralanmaktadır. 
Bu stratejinin ilk fazı olarak başlatılmış olan 16 akademisyenimizin katılımıyla gerçekleştirilen eğiticinin eğitimi programı bir süredir sürdürülmekte olup yakın zamanda tamamlanarak ikinci faza başlanacaktır. Bu sayede Blokzincir teknolojileriyle ilgili teknik bilgi, fakültemiz içerisinde akademik bilgi ve süreçlerle harmanlanarak bu becerinin dileyen öğrenci ve akademisyenlerimizin erişimine sunulması mümkün olacaktır.


Eğiticinin eğitimi programının ardından tüm fakültemizin katılımına açık etkinlikler düzenlenmeye başlanacaktır. Bununla ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.